911-tjenesten AS


911-tjenesten AS leverer mobile personalarmløsninger fortrinnsvis til profesjonelle brukere. Alarmsystemet er basert på mobiltelefonteknologi. 911-Alarmer har gjennomgått omfattende tester og godkjenningsprøver for bruk som alarmprodukter i flere land. 911-tjenesten alarmløsning består av en alarmenhet brukeren bærer på seg, og en døgnbemannet alarmsentral der brukerens personlige profil kan knyttes opp mot alarmen om ønskelig.


Produkter/tjenester vi leverer:
            911-Yrkesalarm
            911-Pleieralarm
            911-Ransalarm
            911-Sjåføralarm

Alarmene kan settes opp slik at melding gis til 911-alarmsentral selv om du skulle være bevisstløs.

Vi vil gjerne bli kontaktet vedrørende alarmtypene vi leverer.
Dette gjelder spesielt rans- og voldsalarmene, siden noe av sikkerheten disse representerer er basert på at deres utseende og virkemåte ikke er allment kjent.

Det er ogsæ mulig å få kontakt med referanser innen mange forskjellige brukergrupper, der dere vil få informasjon fra være kunder vedrørende våre produkter og tjenester

            

Vi leverer produkter og tjenester som får deg trygt hjem!